Team Toolbox

Wilt u meer informatie? Download onze brochure.

Toolbox

Transactionele analyse

 

Verandering is ongeveer de enige constante bij veel organisaties. Vaak zijn de gedragspatronen van mensen (lees ‘cultuur’) de moeilijkste factor in het gehele proces. Uit talloze literatuur blijkt dat échte verandering alleen ontstaat als mensen ook een persoonlijke ontwikkeling doormaken. Dat kost tijd en is niet eenvoudig te realiseren.

Agile werken

 

Een van de pijlers van het Agile gedachtengoed is hoge betrokkenheid en onderlinge interactie, zoveel mogelijk in de vorm van persoonlijk contact. Dit vraagt van ‘Agile-werkers’ om zich breed te ontwikkelen op bijvoorbeeld onderstaande vlakken.

Deep Democracy

 

Deep Democracy is een innovatieve en zeer krachtige methode om met groepen te werken en naar organisaties te kijken. Door deze methode in te zetten kun je als leider of facilitator zorgen dat besluiten genomen worden met 100% draagvlak en dat de wijsheid van de afwijkende stem gebruikt wordt…

Lencioni

 

Het feit dat je capabele mensen bij elkaar hebt, betekent niet dat je een succesvol team bent. De theorie van Lencioni geeft mooi inzicht in wat de ingrediënten zijn van een effectief team. Dit doet hij aan de hand van een piramide. Net als bij een piramide moet de onderste laag stabiel zijn om verder te kunnen bouwen aan de bovenste lagen.

Programmatisch werken

 

Programmatisch werken draagt altijd bij aan een meer doelgerichte aanpak en meer inzicht in de effecten van (voorheen losse) inspanningen.

Verbindend communiceren

 

‘Verbindend communiceren’ biedt een methode om duidelijkheid te krijgen in communicatie en begrip en verbinding te scheppen tussen mensen. Praktisch en functioneel communiceren op een manier die leidt tot verbinding en betrokkenheid met jezelf en anderen.

DISC

 

Het werk van Marston. Het is ook gebaseerd op de theorieën van Jung. DISC geeft inzicht in gedrag, in persoonlijke stijl, specifieke manier van doen, onbewuste drijfveren en onderliggende behoeften. DISC is geen persoonlijkheidstest, maar biedt wel inzicht in denkwijzen en preferent gedrag, en biedt een taal om woorden te geven aan overeenkomsten en verschillen tussen mensen. 

Insights Discovery

 

Gebaseerd op het gedachtengoed van Jung, en werkt met 4 basiskleuren, onderverdeeld in 8 nuances. Insights geeft inzicht in je eigen voorkeuren voor gedrag en de voorkeuren van anderen. Insights werkt met de onderverdeling introvert-extravert en de onderverdeling denken-voelen. De 4 basiskleuren zijn vergelijkbaar met de kleuren van DISC.

Management Drives

 

Hier wordt gebruik gemaakt van drijfveren en is gebasseerd op Graves. Een drijfveer zegt in deze visie niets over het feit of iemand zijn werk goed uit kan voeren. Wel of iemand energie krijgt van wat hij of zij doet, waardoor hij of zij beter in staat is dit werk te verrichten. De zes mogelijke drijfveren worden gezien als onderliggend aan gedrag en als een voorspeller voor denken, waarneming, houding en gedrag. 

Myers-Briggs Type Indicator  (MBTI)

 

Dit is een systematiek om de verschillen in  persoonlijkheid  van mensen te classificeren. Het meet aangeboren voorkeuren. Het model is ontwikkeld door  Katharine Cook Briggs en haar dochter  Isabel Briggs Myers  op basis van theorieën van  Carl Gustav Jung 

Spiral Dynamics

 

Hier worden acht niveaus beschreven van bewustzijnsontwikkeling, op zowel persoonlijk als collectief niveau. Spiral Dynamics is gebaseerd op het werk van Graves. Waar in de meeste modellen duidelijk wordt aangegeven dat een kleur niet beter of slechter is dan een andere, gaat Spiral Dynamics uit van een ordening: het gaat om een ontwikkeling van bewustzijnsniveau, waarbij je met een hoger bewustzijnsniveau complexere vraagstukken aankan. Het is dus een ontwikkelingsmodel. Spiral Dynamics kijkt naar de onderliggende drijfveren van waaruit gedachten en gedrag van mensen voortkomen. Elk mens is gemotiveerd, alleen niet voor dezelfde dingen.