Train de Trainer bij de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

In de Train de Trainer werken we vanuit het principe ‘practice what we preach’. Dat wil zeggen dat wij als trainer het voorbeeld geven hoe je een training geeft. We ondertitelen waarom we doen wat we doen en zetten daarmee haar onszelf en ons handelen in als middel om van te leren.

Voor Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, hebben wij een maatwerk-Train de Trainer programma ontwikkeld en verzorgd, waarin wij de didactische en pedagogische kennis en vaardigheden van de procesbegeleiders versterken. Dit doen we vanuit ons Ambacht en met onze jarenlange ervaring in het trainersvak, gebaseerd op ons boek ‘Het geheim van de trainer’.

De procesbegeleiders van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering bewaken de rode draad en de kwaliteit van de inkoopopleidingen. Dit doen zij vanuit verschillende rollen:

  • Didactisch adviseur: waarin de procesbegeleider de interne docent adviseert en ondersteunt in het opstellen een goed inhoudelijk lesonderdeel.
  • Facilitator: waarin de procesbegeleider tijdens de lessen gesprekken modereert en intervenieert als het groepsproces hierom vraagt.
  • Coach: voor de interne docent als deze vragen heeft rondom groepsdynamiek, werkvormen of zijn eigen rol.

Iedere trainingsdag stond een andere rol van de procesbegeleider centraal. We bespreken wat deze rol inhoudt welke vaardigheden nodig zijn om de rol optimaal in te vullen. In verdiepende gesprekken en intensieve vaardigheidsoefeningen, ontwikkelen de procesbegeleiders een breed palet aan inzichten en vaardigheden. Hiermee staan zij zelf steviger in hun rol en zijn zij in staat om docenten en deelnemers aan de opleiding optimaal te ondersteunen.

De procesbegeleiders die de Train de Trainer met succes hebben afgerond, worden gezien stevige gesprekspartners voor de interne docenten en de deelnemers. Inmiddels hebben ze al meerdere nieuwe opleidingen voor inkoopadviseurs en contractmanagers ontwikkeld en zijn de opleidingen een succes. De stevigheid van de procesbegeleiders is gezien door andere organisatieonderdelen, die deze aanpak van het opzetten en begeleiden van opleidingen hebben overgenomen.

“Ik heb mijn didactische inzichten kunnen verstevigen.”

“Ik heb geleerd hoe ik stelling en positie kan innemen ten opzichte van de groep.”

Meer weten?