Wat we zien

We zien een wereld waarin meer dan ooit behoefte is aan duurzame ontwikkeling. Of het nu gaat om mensen, organisatievormen of de natuur. Onze systemen en organisaties hebben veel rijkdom voortgebracht. Maar ze hebben ook geleid tot dalende biodiversiteit, klimaatverandering en ongelijkheid. We realiseren ons nu dat oneindige groei op een eindige planeet gewoon niet mogelijk is. We zien ook dat nieuwe waardensystemen zich ontwikkelen. Mensen richten zich minder op geld, macht en status en meer op geluk, verbinding met de medemens. De focus is vooral op duurzaamheid en betekenisvol werk: wat laat je achter voor volgende generaties? Bij organisaties verschuift de primaire focus van winst naar toegevoegde waarde: ‘Business as a force for good’.

In die wereld zien we organisaties zoeken naar nieuwe vormen van leiderschap die beter passen in de huidige tijd. Een ander soort (persoonlijk) leiderschap waarbij moed een belangrijke rol speelt. Moed om verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken. We zien organisaties die er alles aan doen om talenten te benutten en mensen te behouden. Tegelijkertijd zien we soms ook mensen in organisaties die niet volledig zichzelf zijn, waardoor hun wilskracht, ondernemerschap, creativiteit en werkgeluk verloren gaan. Juist nu exact deze eigenschappen zo hard nodig zijn.

We krijgen dan ook steeds meer vragen van onze klanten die (net als wij) willen bouwen aan organisaties die ‘kloppen’. Organisaties waar mensen met plezier werken, omdat ze betekenisvol werk doen en echte waarde toevoegen. Waar leiders de mensen wortels én vleugels geven. En waar teams constructief samenwerken aan waardevolle doelen.

Waar we voor staan

KSG wil bijdragen aan een wereld waarin mensen werken in betekenisvolle organisaties. Organisaties waar dromen en verlangens belangrijker zijn dan plannen van bovenaf. Waar de missie mede gevormd wordt door de missie van de individuele medewerker. Waar mensen bevlogen zijn, omdat ze doen wat past bij hun talenten en waar ze energie van krijgen. Waar leiders sturen op bevlogenheid, talent en de verbinding met de missie van de organisatie. En waar de creatiekracht van mensen benut wordt. Dat is waar KSG voorstaat: ‘practice what you preach’ is een van onze kernwaarden. We doen alleen waar we zelf in geloven en we hebben onszelf dan ook in de afgelopen jaren vanuit dit gedachtegoed getransformeerd.

KSG maakt het echt

Wij maken het echt door mensen, teams en leiders in de kern te raken. Hoe echter het wordt des te groter en duurzamer de transformatie. Als mensen dicht bij hun hart zijn, gaan ze waarde toevoegen die goed is voor de klant, voor henzelf en voor de wereld om hen heen.

We weten daarbij dat bevlogenheid niet alleen leidt tot plezier en werkgeluk, maar juist daardoor ook tot betere resultaten voor de organisatie. Met passie zetten wij onze ervaring en ons vakmanschap daarvoor in. Zo dragen we bij aan duurzame persoonlijke ontwikkeling, duurzaam leiderschap en duurzame organisaties. En daarmee indirect aan een betere wereld.

Praktijkgericht

Wij zijn een team van zeer ervaren trainers en consultants met een missie. We zijn meesters in ons vak: mens en organisatie in beweging brengen door mensen te laten leren en ontwikkelen. Dat doen we al 45 jaar en niet voor niets is ‘het ambacht’ een van onze kernwaarden. We leveren altijd maatwerk en al onze interventies zijn doelgericht, concreet en praktisch toepasbaar.

Meer weten?