Wat is jouw vraagstuk?
  • Je wil graag dat de leidinggevenden in jouw organisatie meer leren sturen op resultaten en minder op activiteiten;
  • Je wil inclusief leiderschap in je organisatie implementeren;
  • Je hebt een nieuwe strategie ontwikkeld en je wil graag dat de manier van leidinggeven hierop wordt aangepast;
  • Je startend leidinggevenden hebben behoefte aan een aantal praktische handvatten om hun mensen aan te sturen.

De aanleidingen voor vragen rond leiderschapsontwikkeling lopen uiteen, en daarmee ook de oplossingen.

Soms gaat het om een echte trainingsvraag, waarbij startend leidinggevenden het klassieke handwerk van de manager moeten leren: het geven van een heldere opdracht, het voeren van een functioneringsgesprek of het goed leiden van vergaderingen. Voor zulke vragen ontwikkelen wij trajecten op maat.

Vaak gaat het bij leiderschapsontwikkeling echter om veel meer. Vraagstukken rond leiderschap zijn vaak direct gekoppeld aan organisatieontwikkeling. Bij deze programma’s past een ontwikkelaanpak, we bouwen het programma stap voor stap op, bij voorkeur in co-creatie met onze opdrachtgever en de deelnemers.

Meer weten?

Wat we doen