HEVO

Hoe kunnen wij de kwaliteiten en talenten van onze (senior) adviseurs optimaal benutten ten dienste van de klant? Met deze vraag kwam HEVO bij KSG.

In de rol van (senior) adviseur is naast een dosis ervaring en kennis, zelfbewustzijn nodig. Je moet kunnen beïnvloeden zonder dat je daarvoor een machtspositie hebt. Het kennen van jezelf, je kwaliteiten en je valkuilen geeft de adviseur stevigheid om vanuit zijn rol dichtbij zichzelf te blijven en op zijn eigen unieke wijze een optimale bijdrage te leveren aan de (strategische) klantvraag.

Als (senior) adviseur ben je ook partner in complexe vraagstukken van de klant. Dit vraagt handelen en denken of strategisch niveau in combinatie met stevig procesmanagement, een onderzoekende houding en het stellen van de juiste coachende vragen.

In deze maatwerk opleiding zijn we gestart vanuit verdiepend inzicht in de persoonlijke drijfveren en talenten van de adviseur. Hiervoor gebruikten we de TMA-analyse om inzicht te kijken in wie je bent en wat jij inbrengt als mens in je rol van adviseur. Vanuit hun achtergrond en door het werk in deze organisatie, waren de adviseurs al sterk in analytische en rationele vaardigheden. In de opleiding hebben we ons voornamelijk gericht op de intermenselijke kant en hoe belangen en emoties meespelen in het in beweging brengen van jouw klant. Hoe maak jij het als adviseur in jouw rol echt?

De opleiding werd gevolgd door adviseurs van twee organisaties in een fusietraject. In verdiepende sessies die volgden op de opleiding, is onderzocht hoe de rol van adviseur gezien wordt vanuit beide perspectieven. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen en hoe kunnen we het beste van beide samenbrengen? In gesprek met directieleden van beide organisaties is een gedragen beeld ontstaan over de rol van de adviseur.

Door de combinatie van verdiepend inzicht in zichzelf, concrete vaardigheden en verrijkende gesprekken met de directie hebben deelnemers persoonlijk kunnen groeien in de rol van adviseur en dit kunnen vertalen naar hun dagelijkse werk.

“De opleiding heeft mij geholpen om bewuster stil te staan bij wat er in mij gebeurt in lastige situaties. Het is fijn om dan praktische gereedschappen aangereikt te krijgen om op een goede manier uit die lastige situaties te komen.”

Meer weten?