Werken vanuit de bedoeling!

Verkeerde denkrichting
  • Wil je nu eindelijk eens de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk hebben?Krijg je niet het beloofde inzicht uit het systeem omdat het niet goed wordt ingevuld?
  • Heb je goed nagedacht over de inhoud van het leiderschapsprogramma, maar blijft de deelname achter?
  • Worden de templates die in goed overleg met de klankbordgroep zijn gemaakt toch niet gebruikt?

Waarschijnlijk zijn dit symptomen van een verkeerde denkrichting. KSG kan je hierbij helpen!

Start met de bedoeling

Vaak bouwen we systemen (bijvoorbeeld RASCI’s nieuwe templates, leiderschapsprogramma’s en rapportagesystemen) die los staan van de leefwereld van mensen: de wereld waarin mensen daadwerkelijk gedachten, gevoelens, drijfveren, belangen en emoties hebben en waarin ze handelen. Als die systemen en/of het handelen in de leefwereld niet meer aansluiten bij de ‘bedoeling’ van de organisatie, dan gaan systemen tegenwerken of worden ze niet gebruikt. Dit leidt tot ‘verdraaide organisaties’ . De pijl moet omgedraaid worden: start met de bedoeling, zorg dat de leefwereld hierbij aansluit en bouw vervolgens systemen die de behoeften uit die leefwereld ondersteunen.

Een traject van KSG helpt je terug te keren naar de bedoeling en van daaruit de spanningen in de leefwereld op te lossen. En om eerst de vraagstukken die nu het creëren van klantwaarde belemmeren aanpakken. Zo ontstaat een parallel traject waarbij we voortgang boeken op de inhoud en alleen de elementen die daarbij nodig blijken vastleggen in de systeemwereld.

Zodat er systemen gebruikt worden voor en vanuit de bedoeling.

Is dit interessant voor jou, je team of organisatie? Neem contact met ons op!