Transactionele analyse

“Gedragspatronen herkennen, onderzoeken, doorbreken en bijsturen zorgt voor échte ontwikkeling.”

Verandering is de enige constante

Verandering is ongeveer de enige constante bij veel organisaties. Dit vraagt voortdurende teamontwikkeling, maar ook persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Vaak zijn de gedragspatronen van mensen (lees ‘cultuur’) de moeilijkste factor in het gehele proces. Uit talloze literatuur blijkt dat échte verandering alleen ontstaat als mensen ook een persoonlijke ontwikkeling doormaken. Dat kost tijd en is niet eenvoudig te realiseren.

Persoonlijke groei
 • Wil je écht persoonlijke groei en ontwikkeling doormaken?
 • Wil je gedragspatronen herkennen, doorbreken en bijsturen bij jezelf of bij je team?
 • Wil je tijdens verandering voorkomen dat de vaak onbewuste oude patronen je in de weg zitten?
 • Wil je vertrouwen ontwikkelen bij jezelf dat je ook in spannende situaties stevig blijft staan?
 • Wil je werken aan een authentieke manier van verbinden met mensen in je omgeving, in je rol als leider, manager, bestuurder, trainer, adviseur of medewerker in een team?
Het gedachtegoed van Transactionele analyse (TA)

Werken met het gedachtegoed van de transactionele analyse helpt bij ontwikkeling en verandering. TA gaat over persoonlijkheid, communicatie en interactie. Het biedt eenvoudige taal om gedragspatronen te herkennen, te onderzoeken en bij te sturen zodat ons gedrag kan bijdragen aan de gewenste verandering. Het betreft ‘intrapersoonlijk’ en ‘interpersoonlijk’ gedrag. De TA gaat ervan uit dat ons gedrag van nu gevoed is door ons verleden. Sommige patronen hebben ons veel gebracht, andere patronen belemmeren ons in onze groei. TA is een manier om na een korte terugblik in je verleden beter zicht op jezelf te hebben, waardoor je in staat bent je patronen bewuster bij te sturen. Je krijgt dan meer regie op jezelf en je gedrag, waardoor je effectief per situatie kunt reageren.

KSG ontwikkelt en begeleidt interventies voor groepen of individuele coaching waarbij het gedachtegoed van TA een rol speelt.

Wat levert het je op?

Individueel:

 • Zicht op persoonlijke gedragspatronen;
 • Grip op uw gedrag en kunnen bijsturen in spannende of nieuwe situaties;
 • Op een authentieke wijze met mensen in contact zijn.

Op groepsniveau:

 • Herkennen en benoemen van patronen in de interactie van uw team en/of organisatie;
 • Bespreekbaar maken van de onderstroom in uw team;
 • Doorbreken van de cirkel van belemmerende gedragspatronen in uw team;
 • Ruimte maken voor gedrag dat bijdraagt aan omgaan met constante verandering.
Werkwijze

Alle interventies die wij ontwikkelen en begeleiden zijn maatwerk, dat wil zeggen toegespitst op de concrete behoeften en uitdagingen van een individu of een team in de context van de organisatie. Vandaar dat de eerste stap een intake is. Deze intake vindt plaats om in kaart te brengen waar u individueel of met uw team staat en naartoe wilt. Op basis van deze analyse maken we een plan van aanpak. Dit plan kan variëren van een coachingssessie tot een coachingstraject of teamcoaching.

Onze werkwijze kenmerkt zich door het scheppen van een veilig klimaat waarin mensen de confrontatie en verandering kunnen ervaren en waar ook ruimte is om te reflecteren.

Is dit interessant voor jou, je team of organisatie? Neem contact met ons op!