Deep democracy – besluiten nemen met 100% draagvlak

  • Hoe zorg ik dat mensen zich aan genomen besluiten houden?
  • Hoe krijg ik 100% draagvlak?
  • Hoe zorg ik dat de onderstroom boven komt?
  • Hoe nemen we besluiten als er niet meer één iemand de baas is?
  • Hoe krijg ik eigenaarschap binnen de organisatie?
  • Hoe zorg ik voor vernieuwing en innovatie, door te zorgen dat de dwarsdenkers een podium krijgen?

“Ongelooflijk, wat is er net gebeurd? We hebben binnen 3 uur een aantal besluiten genomen waar we al 2 jaar omheen draaien. En het was nog leuk ook!”

De besluitvorming die we in organisaties hebben ingericht is vaak autocratisch. Een kleine groep mensen neemt besluiten die een grote groep mensen uit moet voeren. Dat lijkt efficiënt, maar het gevolg is vaak dat de stemmen die niet gehoord zijn ‘onder water verdwijnen’. Mensen voelen zich niet verbonden met de genomen besluiten en van de wijsheid van deze stemmen wordt geen gebruik gemaakt.

Deep Democracy is een innovatieve en zeer krachtige methode om met groepen te werken en naar organisaties te kijken. Door deze methode in te zetten kun je als leider of facilitator zorgen dat besluiten genomen worden met 100% draagvlak en dat de wijsheid van de afwijkende stem gebruikt wordt. Deep Democracy biedt een diep inzicht in patronen in de onderstroom van uw team of organisatie en heel praktische en toepasbare stappen om besluitvorming vorm te geven. Onze trainers en consultants begeleiden jouw team of organisatie bij het doorlopen van deze stappen en leren je on the job hoe je de stappen van Deep Democracy zelf kan gebruiken.

Methodes die op Deep Democracy geïnspireerd zijn: Co-Resolve (voor leiders) en Let’s Talk (voor de relatie tussen twee mensen).

Is dit interessant voor jou, je team of organisatie? Neem contact met ons op!