Spiral Dynamics: écht aan de slag met verandering!

  • Wat drijft mijn mensen in dit team?
  • Hoe bouw ik aan een solide team?
  • Wat is het dna van mijn organisatiecultuur?
  • Hoe gaat mijn team weer effectief samenwerken?
  • Hoe zorg ik ervoor dat een cultuurverandering dit keer wel slaagt?

Op dit soort vragen geeft Spiral Dynamics antwoord. Het model geeft inzicht in de cultuur van organisaties en teams, de onderliggende processen, patronen en conflicten. Spiral Dynamics vormt hierdoor een solide basis bij bijvoorbeeld coaching, cultuurverandering, teamontwikkeling en andere verandertrajecten. Het levert bouwstenen voor effectieve interventies, samenwerking, leiderschap en communicatie.

Spiral Dynamics is een integraal verandermodel voor mensen, teams en organisaties, ontwikkeld door Clare w. Graves. Het geeft inzicht in hoe mensen denken en hoe ze kijken naar de wereld. Al aan de basis helpt het om de interactie tussen mensen te begrijpen. Met Spiral Dynamics wordt het diepere waardensysteem van een team of organisatie zichtbaar gemaakt. Hierdoor zie je sneller wat onderliggende patronen en systemen zijn. De oplossing voor échte verandering zit hier.

Diagnose-instrument bij verandertrajecten

Spiral dynamics is een inzicht gevend en ondersteunend instrument bij verandervraagstukken in teams en organisaties. Het is geschikt in verandertrajecten, waarbij de individuele drijfveren en de organisatiecultuur een grote invloed hebben op het wel of niet slagen van de verandering. Onze teamcoaches zetten Spiral Dynamics in aan het begin van een traject om een juiste diagnose te stellen. Door bijvoorbeeld assessments af te nemen, krijgt de teamcoach inzicht in:

  • De onderliggende waardensystemen van de medewerkers
  • De dynamiek tussen teamleden
  • De veranderbereidheid van medewerkers
  • Het heersende waardesysteem van het team of organisatie.

Deze inzichten vormen het vertrekpunt voor passende interventies die een daadwerkelijke verandering teweeg gaan brengen.