The results are in!

Bij KSG is het onze missie om mensen en organisaties groot te maken. Wij maken het echt, door wat speelt te benoemen. Wij bereiken door de juiste interventies echte verandering. Deze maand kregen wij daarvoor een groot compliment van onze klanten. Vanuit het onafhankelijke branche-instituut CEDEO ontving KSG een score op het klanttevredenheidsonderzoek: een totaalwaardering van 99,3%! Een bericht wat ons erg blij maakt. Wij zien dit als een bevestiging dat het lukt om, samen met onze klanten, onze missie te realiseren.

“Je hebt het gevoel dat KSG betrokken is bij onze organisatie. Zij hebben goed inzicht in onze behoefte en hebben sterke trainers.”

Het onderzoek is onderverdeeld in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld het voortraject, het programma, de uitvoering en de trainers. Op elk van deze onderdelen scoren wij prachtige cijfers. Wij zijn blij dat wij met onze passie en ons vakmanschap de vraagstukken van onze klanten op de juiste manier aanpakken.

Bij KSG doen wij dit samen en wordt ieder teamlid persoonlijk gedreven in onze missie om mensen en organisaties groot te maken. Dat blijkt ook uit de hoogste score voor onze trainers: 100% van de respondenten geeft aan “zeer tevreden” over hen te zijn. Ook zijn al onze klanten tevreden met onze uitvoering, 80% zelfs “zeer tevreden”.

“Wij hebben het traject vooraf uitgebreid besproken en aangegeven welk doel wij voor ogen hadden. Het door ons gestelde doel is bereikt. Dit is meetbaar in de praktijk.”

Wil je meer lezen over onze aanpak en dienstverlening? Klik dan hier voor het rapport. Wij willen graag met je in gesprek over wat we voor jouw organisatie en vraagstukken kunnen betekenen. Bel of mail ons: 030 – 60 40 100 of secretariaat@ksgtrainersconsultants.nl.

Alle quotes in dit artikel komen, via onze opdrachtgevers, uit het CEDEO klanttevredenheidsonderzoek 2020.