De Leergang voor Trainers

Wilt u meer informatie? Download onze brochure.

De leergang voor trainers

Omdat je als trainer nooit uitgeleerd bent

 

Als trainer zal je regelmatig een nieuwe training willen opzetten of een bestaande training willen wijzigen. Vragen die je daarbij tegenkomt liggen soms op het terrein van leerdoelen; wat wil je eigenlijk precies bereiken? Andere vragen hebben te maken met programmeren; hoe hou ik het leuk en afwisselend, terwijl ik toch tempo maak? Hoe sluit ik optimaal aan bij mijn doelgroep?

 

Als het programma voor een training klaar is, gaat het om het zo goed mogelijk uitvoeren ervan. Dat je op een plezierige manier met de deelnemers aan de slag kan en gaat werken aan de gewenste leerdoelen. In dit kader is het goed als je als trainer in staat bent om uiteenlopende didactische werkvormen toe te passen.

Echt ‘ervarend leren’

In de Leergang voor Trainers© is een keur aan werkvormen opgenomen die volgens de methode van ‘ervarend leren’ worden aangeleerd. Dat wil zeggen niet ‘praten over’, maar ‘leren door te doen’. Dat leren vindt met name plaats door te reflecteren op de opgedane ervaring. Onze trainers zijn erop gespitst om deze leerervaringen samen met de deelnemers te verzilveren. Ze gebruiken daar ook zeer regelmatig video-opnames bij.

 

“Intensief leertraject met een kleine, zeer gemotiveerde groep”

 

De Leergang voor Trainers© wordt al sinds 1978 meerdere keren per jaar door ons bureau verzorgd. Het is een van de weinige Nederlandse train-de-trainersopleidingen wat zo’n compleet programma biedt.

De Leergang voor Trainers© leidt op tot allround trainer. In drie blokken van twee dagen word je intensief getraind en gecoacht op je trainersvaardigheden. Dat is ook de reden waarom we werken met een maximale groepsgrootte van 10 deelnemers die begeleid worden door 2 ervaren trainers.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om nog een dagdeel ‘on-the-job’ coaching te krijgen. Je kunt zelf bepalen hoe je dit dagdeel inzet: feedback op de opzet van je eigen trainingsprogramma, het laten waarnemen van je training door een ervaren trainer van KSG, of een individuele coachingsvraag.

Tijdens de leergang gebruiken we ons succesvolle handboek voor trainers ‘Het Geheim van de Trainer’ (2e editie). Deze uitgave is inbegrepen bij de deelnemersprijs.

 

Leerdoelen en resultaat

Het programma van de Leergang voor Trainers© is zodanig ingericht dat je als deelnemer na afloop;

  • concrete leerdoelen kunt formuleren;
  • weet hoe je daar een doelgericht en gevarieerd programma voor kunt ontwikkelen;
  • de 5 meest gebruikte didactische werkvormen effectief en soepel kunt uitvoeren;
  • zicht hebt op je sterke- en ontwikkelpunten als trainer;
  • in staat bent om in te spelen op leerstijlen van je deelnemers en om te gaan met ‘lastige’ types;
  • weet hoe je de overgang van de training naar de praktijk van je deelnemers kunt bevorderen.

De Leergang voor Trainers© levert je een prachtige ‘trainersbagage’ op waar je de rest van je trainersbestaan met veel plezier gebruik van zult maken. Bij afronding van de leergang ontvang je een certificaat van deelname.

 

Doelgroep

De Leergang voor Trainers© is bestemd voor trainers of interne opleiders die:

een vliegende start willen maken in het trainersvak;
behoefte hebben aan professionalisering of een opfrisser;
graag een kritische blik willen na jarenlange solo te hebben gewerkt;
hun trainers ‘toolkit’ willen uitbreiden met andere werkvormen en interventies;
houden van hun vak en daarom af en toe willen bijtanken.

 

Werkwijze

We gaan te werk volgens het principe van ‘ervaringsleren’ in een kleine, hoog gemotiveerde groep. Deelnemers bereiden zich terdege op de bijeenkomsten voor. De Leergang voor Trainers© biedt veel ruimte voor individuele leerwensen, eigen praktijkgevallen en intensieve, gevarieerde werkvormen.

Het accent van de leergang ligt op het oefenen van gedrag. Het streven daarbij is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij vragen, situaties en rollen uit de eigen praktijk en die van de andere deelnemers. Ervaringen van deelnemers staan centraal. Een actieve inzet en bijdrage zijn dan ook zeer gewenst.

Consultatie en persoonlijke feedback

Deelnemers kunnen in de leergang de trainers ook consulteren met meer ‘persoonlijk’ getinte vraagstukken, die minder geschikt zijn om in groepsverband te bespreken. Bovendien geven de trainers gevraagd, maar ook ongevraagd, individuele feedback aan deelnemers.

 

Groepsgrootte

Om veel oefenmogelijkheden te creëren, wordt gewerkt met een groep van maximaal 10 deelnemers, intensief begeleid door twee ervaren trainers.

 

Data Leergang voor Trainers

Najaar 2023

Blok 1 | 28-29 september 2023

Blok 2 | 6-7 november 2023

Blok 3 | 7-8 december 2023

Heeft u vragen?

Annemiek Verweij

Trainer/consultant

Tel: +31 (030) 6040100
Mail: info@ksgtrainersconsultants.nl

Persoonlijke ontwikkeling

Heeft u vragen?

Annemiek Verweij

Trainer/consultant

Tel: +31 (030) 6040100
Mail: info@ksgtrainersconsultants.nl

Persoonlijke ontwikkeling

Heeft u vragen?

Annemiek Verweij

Trainer/consultant

Tel: +31 (030) 6040100
Mail: info@ksgtrainersconsultants.nl

Persoonlijke ontwikkeling