Programmatisch werken

Wilt u meer informatie? Download onze brochure.

Programmatisch werken

 • Wil je de samenhang verbeteren tussen allerlei verbeterinitiatieven?
 • Wil je zichtbaar maken of je projectportfolio ook leidt tot de effecten die je voor ogen hebt?
 • Wil je het gat vullen tussen de operatie die nu door moet gaan en de strategische visie die je straks moet bereiken?
 • Wil je weten welke concrete stappen je moet zetten om een programma op te zetten en te kunnen sturen?
 • Wil je weten hoe je als organisatie wendbaarder kunt worden, door op een slimme manier de staande organisatie te combineren met initiatieven gericht op vernieuwing en experiment?
 • De trainingen en trajecten van KSG helpen je deze ambities te realiseren.
 • We geven trainingen die gericht zijn op het ontwikkelen van de competenties van opdrachtgevers, programmaleiders en projectleiders/medewerkers in programma’s.
 • We begeleiden trajecten waarin verschillende rollen samen leren hoe je moet sturen in een programma.
 • We begeleiden sessies waarin we on-the-job begeleiden bij het opzetten en uitvoeren van programma’s.

 

Programmatisch werken draagt altijd bij aan een meer doelgerichte aanpak en meer inzicht in de effecten van (voorheen losse) inspanningen. Het is de kunst van het combineren van

 • verandermanagement in de lijnorganisatie,
 • het gecoördineerd uitvoeren van verschillende projecten en
 • een aanpak die gericht is op improvisatie of draagvlak met een meer ongewisse uitkomst.

 

Programmatisch werken vraagt dus om een breder perspectief. Iedereen moet vanuit de bedoeling van de organisatie zijn/haar bijdrage in het programma kunnen invullen. En dus niet alleen gefocused zijn op het behalen van het eerstvolgende resultaat of gaan rennen bij ieder nieuw idee dat langskomt. Een programma slaagt als het helpt iedereen die betrokken is met deze meer strategische focus te laten denken en handelen. In onze trainingen gaat het daarover. Daarna laten we zien welke instrumenten en handige tips er zijn om het programma vorm te geven, dat is ten slotte een hulpmiddel.

 

Wat kan het opleveren?

 • Inzicht in hoe je samenhang creëert en je middelen kunt richten op strategische doelen.
 • Een gedeelde taal over de aanpak van programma’s.
 • Betere gesprekken over de bedoeling van de organisatie en wat ervoor nodig is die waar te maken.
 • Betere prioritering van schaarse middelen.
 • Een meer wendbare organisatie met meer medewerkers met een strategische focus.

 

Werkwijze

De trainingen en trajecten van KSG zijn maatwerk, dat wil zeggen toegespitst op de concrete behoeften en uitdagingen van de individuen, team en organisatie. Vandaar dat de eerste stap een intake is.

 

Deze intake vindt plaats om in kaart te brengen waar de organisatie vandaan komt, welke instrumenten nu gebruikt worden, waar het nu staat en waar het heen wil. Op basis van deze analyse maken we een plan van aanpak. Dit plan kan bestaan uit eendaagse of meerdaagse sessies, al dan niet gecombineerd met individuele coaching of ‘on the job teamcoaching’. Na afloop van het traject adviseren wij de opdrachtgever en het team hoe ze de resultaten verder kunnen implementeren in de dagelijkse praktijk.

 

Onze werkwijze kenmerkt zich door het scheppen van een veilig leerklimaat waarin mensen de verandering kunnen ervaren en waar ook ruimte is om te reflecteren. We stimuleren mensen om het ‘echte’ gesprek te voeren en helpen bij het duiden van communicatiepatronen en het zichtbaar maken van de onderstroom.

Is dit interessant voor jou, je team of organisatie? Neem contact met ons op!

Heeft u vragen?

Linda Alberts

Office Manager

Tel: +31 (030) 6040100
Mail: info@ksgtrainersconsultants.nl

Heeft u vragen?

Linda Alberts

Office Manager

Tel: +31 (030) 6040100

Team ontwikkeling

Heeft u vragen?

Linda Alberts

Office Manager

Tel: +31 (030) 6040100
Mail: info@ksgtrainersconsultants.nl