Onze geschiedenis

Wilt u meer informatie? Download onze brochure.

Onze geschiedenis

Oprichting KSG / 1978

KSG is in 1978 opgericht door haar naamgevers Kuik, Sier en Gerdzen. Scope van het bureau was vanaf het begin maatwerk opleidingen en organisatieadviezen. KSG groeit in de eerste jaren snel uit tot een middelgroot bureau met trainers en adviseurs dat ook dan al werkt voor de (rijks)overheid en het bedrijfsleven. Met een deel van haar wortels in het organisatieadvieswerk groeit KSG in deze periode uit tot één van de toonaangevende bureaus op het gebied van ‘incompany’ opleidingen.

 

KSG Berenschot / 1997 – 2012

Bijna 20 jaar later gaat KSG een samenwerking aan met adviesbureau Berenschot. Tussen 1997 en 2012 maakt KSG deel uit van de Berenschot Groep. Geïnspireerd door alle aanwezige know how en ervaringsdeskundigheid van Berenschot breidt KSG haar dienstverlening op het gebied van leren en ontwikkelen uit met instrumenten als Development Center, coaching en mentoring, intervisie, persoonlijkheidsvragenlijsten (TMP, MBTI, Insights Discovery) en het concept voor werkplek-leren en ‘de feedback fabriek’.

Het trainersvak professionaliseert zich begin van deze eeuw razendsnel. KSG’ers Lianne Kaufman en Janneke Ploegmakers beschrijven onze visie op het vak in ‘Het geheim van de trainer’. Dit handboek voor beginnende én ervaren trainers is meteen na het verschijnen in 2005 een groot succes. Vakgenoten zijn lovend over de duidelijke handreikingen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van trainingen. Vijf jaar later, in 2010, verschijnt een 2e editie van het boek. Deze editie is uitgebreid met een hoofdstuk over de kunst van het ‘incompany’ trainen. Inmiddels is ‘Het Geheim van de Trainer’ een bestseller. In het najaar van 2015 verschijnt de tweede druk.

 

KSG / 2012 – nu

In het najaar van 2012 maakt KSG zich weer los van Berenschot. Een bewuste keuze om terug te keren naar onze ‘roots’.  Na 15 jaar plezierige samenwerking doen management en medewerkers van KSG een buy-out. Tegelijkertijd gaat KSG een partnership aan met AT Osborne, eveneens een voormalige werkmaatschappij van Berenschot. Het is tijd om zelfstandig verder te gaan als KSG. Vandaag de dag bouwen we voort op onze rijke trainingshistorie en werken we verder aan de verdieping van onze professie: richting geven aan leren en ontwikkelen in organisaties.