Leiderschapsontwikkeling Organisatie Ontwikkeling

Wilt u meer informatie? Download onze brochure.

Leiderschapsontwikkeling – wat is jouw vraagstuk?

  • Je wilt graag dat de leidinggevenden in jouw organisatie meer leren sturen op resultaten en minder op activiteiten;
  • Je wilt inclusief leiderschap in je organisatie implementeren;
  • Je hebt een nieuwe strategie ontwikkeld en je wilt graag dat de manier van leidinggeven hierop wordt aangepast;
  • Je startend leidinggevenden hebben behoefte aan een aantal praktische handvatten om hun team aan te sturen.

 

De aanleidingen voor vragen rond leiderschapsontwikkeling lopen uiteen, en daarmee ook de oplossingen.

 

Trainingsvraag

Soms gaat het om een echte trainingsvraag, waarbij startend leidinggevenden het klassieke handwerk van de manager moeten leren: het geven van een heldere opdracht, het voeren van een functioneringsgesprek of het goed leiden van vergaderingen. Voor zulke vragen ontwikkelen wij trajecten op maat. De context van de organisatie bepaalt hierbij in grote mate de opzet van het programma. We bouwen de programma’s via verschillende leerlijnen die met elkaar verbonden zijn. Het leren in de werkpraktijk, social learning van en met elkaar en klassikale situaties waar deelnemers nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt krijgen. Zij kunnen hier onder begeleiding mee kunnen experimenteren en oefenen. We gebruiken hier aansprekende en actieve werkvormen zoals leiderschapssimulaties en het leiderschapsatelier.

 

Organisatieontwikkeling

Vaak gaat het bij leiderschapsontwikkeling echter om veel meer. Vraagstukken rond leiderschap zijn vaak direct gekoppeld aan organisatieontwikkeling. In onze aanpak van deze vraagstukken volgen wij de volgende principes:

  • We starten met het scherp krijgen van de bedoeling van leiderschap in de organisatie. Waaraan moet leiderschapsontwikkeling precies bijdragen? Dit bepaalt in grote mate de opzet van het programma.
  • Bij deze programma’s past een ontwikkelaanpak, we bouwen het programma stap voor stap op, bij voorkeur in co-creatie met onze opdrachtgever en de deelnemers.
  • We sluiten aan bij vraagstukken in de dagelijkse praktijk van de leidinggevende.
  • Het is onze jarenlange ervaring dat een helder opdrachtgeverschap, het liefst geborgd in de lijn, cruciaal is voor succes.
  • Om een intensief leiderschapstraject succesvol te krijgen is het van groot belang dat de deelnemers precies weten waarom ze deelnemen. Je moet dus contracteren, contracteren en her-contracteren, zowel aan het begin als het eind van het traject, als onderweg.
  • Wij geloven dat je leiderschap niet vast moet zetten in een aantal mensen, dat zorgt ervoor dat de anderen zich minder verantwoordelijk voelen om leiderschap te tonen. Dat betekent dat we naast het werken in horizontale programma’s graag werken met interventies die verticaal door de organisatie lopen. Het leren vindt bij voorkeur niet alleen tussen de oren plaats, maar juist ook tussen de neuzen. We verbinden de verschillende managementlagen met elkaar en betrekken ook altijd degenen aan wie leiding wordt gegeven: de medewerkers.

Komen bovenstaande vraagstukken je bekend voor? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Heeft u vragen?

Linda Alberts

Office Manager

Tel: +31 (030) 6040100
Mail: info@ksgtrainersconsultants.nl

Organisatie Ontwikkeling

Heeft u vragen?

Linda Alberts

Office Manager

Tel: +31 (030) 6040100

Organisatie Ontwikkeling

Heeft u vragen?

Linda Alberts

Office Manager

Tel: +31 (030) 6040100
Mail: info@ksgtrainersconsultants.nl

Organisatie Ontwikkeling