Arne Stoffer

Wilt u meer informatie? Download onze brochure.

Trainer en consultant

In 2000 begon ik met werken. Met veel verwachtingen over het werkende leven kwam ik uit de universiteitsbanken. Ik herinner me mijn verbazing. Mensen maakten het elkaar vooral moeilijk. Door pakken aan te trekken en zich op te sluiten in chique kamers, door moeilijke zinnen tegen elkaar te zeggen en door ingewikkelde procedures en machtsstructuren in te richten. Door het vooral niet meer te hebben over de zaken waar het eigenlijk over moet gaan. Mijn droom is daarom organisaties te helpen om dit anders te doen.

 

Mensen groot maken

In mijn werk als trainer, consultant en teamcoach bij KSG help ik organisaties om zich zo te organiseren dat mensen weer vol energie werken aan wat ze echt belangrijk vinden. In een wereld waar de opgaven soms groot, complex en onoplosbaar lijken. Ik ben geraakt door de uitspraak van een collega, die goed beschrijft waar mijn drive zit: ‘Veel organisaties houden mensen klein. De opgaven waar deze mensen voor staan zijn juist nu heel groot. Laten we bouwen aan organisaties die mensen groot maken.’

 

Vechten voor high performance

Ik ben goed in het creëren van een setting waarin mensen zich uitspreken, de onderstroom bovenkomt en mensen op een gezonde manier spanning met elkaar aan durven gaan. Mijn achtergrond in de vechtkunst helpt me daarbij.

 

Met een zwarte band in Shaolin Kempo streef ik ernaar in een team een sfeer te creëren waarin mensen flink met elkaar kunnen knokken, zonder dat er iets stuk gaat. Want dan is het prima om tegen elkaars grenzen te duwen, er zelfs overheen te gaan. Als je een high performance organisatie wilt, moet je elkaar goed de waarheid kunnen zeggen, zelfs als dat een beetje pijn doet. Maar het moet wel heel veilig zijn voordat je dat conflict aan kunt gaan.

 

“Ik hou ervan om met mijn klanten het echte vraagstuk te doorgronden. Ik wil samen een traject ontwerpen dat exact aansluit op deze vraag en daadwerkelijk effect heeft in de leefwereld van de klant. In deze trajecten begeleid ik bestuurders, directieteams en managementteams. Daarin maak ik vaak gebruik van het gedachtegoed van onder andere Deep Democracy, Insights Discovery en Verdraaide Organisaties.”

 

Leiderschapstraject

Een voorbeeld. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) vroeg in 2010 of ik hen kon ondersteunen in het creëren van een nieuwe leiderschapscultuur. Vanaf dat moment heb ik de afgelopen 8 jaar BZ in vele verschillende vormen ondersteund bij hun reis. In een groot leiderschapsprogramma voor heb ik  leidinggevenden (van afdelingshoofd tot DG)  geleerd om op een andere manier leiding te geven. Ik heb teams, afdelingshoofden, programmamanagers en ambassadeurs begeleid met het maken van volgende stappen in hun manier van leidinggeven en samenwerken. In Den Haag en op posten over de hele wereld. Elke keer kwam het weer neer op de volgende vragen: hoe verbinden we leidinggevende lagen met elkaar, hoe organiseren we ons werk slim en resultaatgericht en hoe zorgen we ervoor dat we voldoende vertrouwen creëren om onze zorgen, angsten en onduidelijkheden echt naar elkaar uit te spreken.

 

Je mond open doen in een angstcultuur

Een team op een ambassade was bang om de mening van hun hoogste leidinggevende in twijfel te trekken, terwijl zijn plaatsvervanger juist wilde dat mensen verantwoordelijkheid durfden te nemen. Dat gaat niet samen. Na drie dagen teamcoaching durfden ze toch met de leidinggevende te praten. Een jonge medewerker vroeg iets, waarop de leidinggevende reageerde met ‘maar gebrek aan vertrouwen speelt hier toch geen rol.’

 

‘Precies dat’, zei de medewerker, ‘zorgt dat ik normaal mijn mond niet durf open te trekken.’ Twee jaar later vertelde deze jonge ambassademedewerker me terug in Den Haag dat de teamcoaching de sfeer op de ambassade volledig veranderd had, dat er flexibeler werd samengewerkt en dat er veel meer eigen initiatief getoond werd.

 

Coachen en begeleiden

Leidinggevenden leerde ik meer te sturen op vertrouwen, te focussen op doelen en resultaten, meer verantwoordelijkheid bij medewerkers te leggen en flexibel samen te werken. Mijn kracht ligt in de combinatie van coachen en begeleiden van de leidinggevende en bij de medewerkers vertrouwen te creëren, zodat zij dingen durven uit te spreken. Vaak zeggen ze aan het eind van zo’n traject dat ze over dingen gesproken hebben, waar ze nooit eerder over gesproken hadden.

 

“Ik richt mij op veel verschillende thema’s als leiderschapsontwikkeling, project- & programmamanagement, zelfsturende teams en teamontwikkeling.Vanuit mijn ervaring met de doorstart en buy-out van KSG, de opbouw en leiding van een zelfstandig bureau, werk ik graag met bestuursraden en de top van het bedrijfsleven.”

Heeft u nog vragen?
Bel of mail ons:
+31 (030) 6040100
info@ksgtrainersconsultants.nl