Zoek de ‘tussenruimte’ op met je team onderweg naar het nieuwe normaal.

Nu de vooruitzichten naar versoepelingen langzaam ruimte krijgen, horen wij steeds meer signalen van organisaties die voorzichtig nadenken over de stap naar het ‘nieuwe normaal’. De gesprekken over fysieke team bijeenkomsten worden weer mogelijk.

Maar daarbij rijzen ook vragen op als: “Hoe gaan we dat ‘nieuwe normaal’ dan doen met elkaar?”, “Hoe en waar pakken we ‘het’ weer op als team?”, “Wat houden we vast en wat laten we los?”

Het is belangrijk dat je je als manager bewust bent dat het proces met je team naar het nieuwe normaal, vraagt om het creëren van een zogenaamde tussenruimte. Een ruimte waarin je met elkaar kan her-verbinden en het gesprek kan voeren over hoe jullie dit nieuwe normaal vorm willen geven. Het biedt letterlijk de ruimte om de inrichting van het werkleven opnieuw te definiëren. Niet beginnend vanuit de inhoud, maar vanuit wat jullie verbindt als team. Om dan vervolgens de stap naar de inhoud beter te kunnen maken.

Het is waardevol om als team deze tussenruimte te creëren. Zeker wanneer de inhoudelijke gesprekken leeg of vermoeiend voelen, als er iets mist in het enthousiasme en de energie onderling, als er onduidelijkheid heerst over de manier waarop jullie als team weer bij elkaar komen of als de teamleden aangeven de behoefte hebben weer fysiek bij elkaar te komen.

Wij ondersteunen teams in het organiseren en binnenstappen van deze tussenruimte waarin her-verbinden centraal staat. Dat wat online weinig of geen ruimte heeft gekregen, krijgt ruimte. Dat doen we door:

Eerst met je in gesprek te gaan over waar je met je team aandacht aan wilt geven in de tussenruimte. Dat kan bijvoorbeeld het volgende zijn:

  • Weer echt contact maken met elkaar, bijvoorbeeld door middel van waarderende interviews met elkaar;
  • Delen van inzichten over wat de afgelopen periode de teamleden heeft gebracht en wat het hen heeft gekost;
  • Markeren wat achter jullie ligt en samen zoeken naar wat voor jullie ligt;
  • (Opnieuw) ieders kwaliteiten en talenten ontdekken en waarderen;
  • Het gesprek voeren over de beleving van het teamgevoel;
  • Het gesprek voeren over hoe jullie het nieuwe normaal gaan vormgeven met elkaar; wat is daarin belangrijk voor ieder teamlid?

 

Vervolgens organiseren wij de tussenruimte van (meestal) een dag op een inspirerende locatie. Een aantal belangrijke ingrediënten daarbij zijn:

  • Voldoende aandacht voor plezier en het vieren van het weer fysiek bij elkaar zijn;
  • Op de dag zelf de tussenruimte creëren met elkaar door niet alles vol te programmeren, maar ruimte te laten voor dat wat er ontstaat;
  • Letterlijk in een tussenruimte, op een andere plek dan de werkplek.

 

Ben jij er klaar voor om de tussenruimte met je team op te zoeken? Neem voor de mogelijkheden contact met ons op!

Heeft u vragen?

Daphne Nonahal

Tel: +31 (030) 6040100
Mail: info@ksgtrainersconsultants.nl