In company training Implementatie Omgevingswet door AT Osborne en KSG

Wilt u meer informatie? Download onze brochure.

Ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet in uw organisatie

De komst van de Omgevingswet is van grote betekenis voor burgers, bedrijven en overheden. De wet zorgt voor een fundamentele verandering van het recht voor de fysieke leefomgeving; het geeft nieuwe kaders, leidt tot een nieuwe werkwijze en verandert de onderlinge rolverdeling tussen partijen.

AT Osborne en KSG ondersteunen organisaties bij de totstandkoming, voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet in hun organisatie. Zowel inhoudelijk als procesmatig. Beide aspecten komen samen in de trainingen die wij verzorgen voor het Rijk, verschillende provincies, gemeenten en omgevingsdiensten.

Nieuwe wet vraagt inhoudelijke kennis en procesvaardigheden

Om inzicht te verkrijgen in de Omgevingswet kan deze worden onderverdeeld in drie lagen, die elke een opgave met zich mee brengt:

  • Rol: De verandering die de Omgevingswet veroorzaakt vraagt om een nieuwe rol van overheden, initiatiefnemers en burgers. Zo stelt de Omgevingswet bijvoorbeeld regels over de samenwerking en afstemming tussen de verschillende partijen in de fysieke leefomgeving. Wat daarin met name nieuw en soms spannend is, is het werken vanuit vertrouwen en het zoeken naar maatwerk in plaats van vooraf beschreven regels.
  • Proces: De Omgevingswet stelt regels over de wijze waarop het proces van besluitvorming vormgegeven dient te worden waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor participatie.
  • Inhoud: Als dé wet voor de fysieke leefomgeving introduceert de Omgevingswet introduceert zes kerninstrumenten en verschillende ondersteunende instrumenten. Wat deze instrumenten zijn, hoe deze werken en met welk doel deze gebruikt worden bepaalt voor een belangrijk deel de werking van de Omgevingswet in de praktijk.

Om als organisatie voorbereid te zijn op deze opgaven en adequaat en efficiënt te kunnen werken (vaardigheden) met de Omgevingswet is kennis en inzicht noodzakelijk in deze drie lagen van de Omgevingswet.

De trainingen van AT Osborne en KSG kennen een inhoudelijke en een procescomponent. Deelnemers doen kennis op van het wettelijk kader en de bedoeling van de Omgevingswet en de betekenis voor hun eigen organisatie en positie. Daarnaast leren deelnemers vaardigheden, zoals het kunnen omgaan met een onzekere context, het kunnen omgaan met belangentegenstellingen en kunnen creëren van vertrouwen in de werkrelatie.

Op maat

Wij werken altijd incompany en op maat. Individuele en collectieve leerinterventies komen voort uit verschillende doelstellingen, vraagstukken of behoeften. Deelnemers en organisaties hoeven zich niet aan te passen aan een training die ‘op de plank ‘ ligt, maar de training en trainer past zich aan de leerbehoeften aan. De trainingen zijn gebaseerd op de methodiek van ervarend leren: werken vanuit de ervaring van uw medewerkers en praktische toepasbaarheid van opgedane inzichten in de praktijk. Ieder interventie draagt bij aan de organisatie en leercultuur die onze opdrachtgever zich tot doel stelt.

AT Osborne en KSG: samen sterk

AT Osborne en KSG zijn al jaren strategische kennispartners en sinds 2012 officieel. Hiermee komen competentieontwikkeling en inhoudelijke praktijkervaring samen. Toptrainers op het gebied van persoonlijke en organisatie-ontwikkeling (KSG) en ervaringsdeskundigen vanuit verschillende opdrachtgevers- en opdrachtnemersrollen bij publieke en private organisaties (AT Osborne) vergroten hiermee het handelingsperspectief van opdrachtgevers.

Inschrijven? Neem contact op.

Nico Dondergoor

Trainer en Consultant

Tel: +31 (030) 6040100
Mail: info@ksgtrainersconsultants.nl